Зорица Васиљевић

zoricaPrezime: VASILJEVIĆ (devojačko JOVANOVIĆ)                                               

 1. Ime: ZORICА
 1. Datum rođenja: juli 1955
 1. Nacionalnost: Srpska
 1. Obrazovanje:
Institucija Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija/Jugoslavija
Datum(i): od –  do Oktobar 1974 – Oktobar 1978.
Stečena diploma: Diplomirani ekonomista
Institucija Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija/Jugoslavija
Datum(i): od –  do Januar 1979 – Juni 1985.
Stečena diploma: Magistar ekonomskih nauka
Institucija Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija/Jugoslavija
Datum(i): od –  do Maj 1989 – Februar 1996.
Stečena diploma: Doktor agroekonomije
 1. Poznavanje jezika: Obeležite kompetentnost na skali od 1 do 5 (5 – odlično; 1bazično)
Jezik Čitanje Govor Pisanje
Srpski (maternji jezik) 5 5 5
Hrvatski 5 5 5
Makedonski 5 3 3
Engleski 5 5 5
Francuski 2 2 2
Italijanski 1 1 1
 1. Članstvo u profesionalnim udruženjima:
 • Član EAAE (Evropska asocijacija agrarnih ekonomista)
 • Član Društva agrarnih ekonomista Srbije
 • Član Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana
 • Član i član Predsedništva Društva ekonomista Beograda
 • Predstavnik Srbije u AGRIMBA Mreži
 • Član i potpredsednik Upravnog odboraRAPS-a (Razvojne akademije poljoprivrede Srbije)
 • Član Uređivačkog odbora časopisa “Apstract
 • Član Uređivačkog odbora časopisa “Ekonomika poljoprivrede
 1. Ostala znanja: (npr. kompjuterska pismenost, itd.)
 • Obučena da radi na kompjuteru (MS Office, Excel)
 • Iskustvo i obučenost za aktivnosti praćenja i evaluacije projekata
 • Obučenost za dizajniranje i vođenje programa obuke
 • Upravljačke sposobnosti
 1. Sadašnja pozicija:

– Redovni profesor na Odseku za agrarnu ekonomiju, Poljoprivredni fakultet Univerzitetau Beogradu, Beograd, Srbija (osnovni predmeti: Teorija troškova sa kalkulacijama u poljoprivredi, Osnovi finansija, Rizik i osiguranje u poljoprivredi, Upravljanje investicijama, Finansiranje poljoprivrede i ruralnog razvoja)

 1. Godine provedene u firmi:
 • 19 godina na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija (stalno zaposlena)
 • 18 godina u prethodnoj instituciji – Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (stalno zaposlena)
 • 9 godina na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo “Janićije and Danica Karić”, Univerzitet Braća Karić, Beograd, Srbija (zaposlena sa nepunim radnim vremenom)
 • 2 godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija (zaposlena sa nepunim radnim vremenom)
 1. Ključne kvalifikacije:

– 19 godina iskustva u držanju nastave na Univerzitetu

– 37 godina iskustva u naučno-istraživačkom  radu  u oblasti  ekonomije i agrarne ekonomije kao i u različitim oblastima primenjenih istraživanja i analiza, dugogodišnje iskustvo u upravljanju projektima i projektnim ciklusom (identifikacija projekata, priprema, ex-ante evaluacija, implementacija, monitoring i ex-post evaluacija), i to u mnogim projektima kao tim-lider ili zamenik tim-lidera sa iskustvom  nacionalnog (lokalnog) eksperta na različitim projektima koji su realizovani od strane različitih institucija (banke, agencije, nevladine organizacije itd.)

 1. Profesionalno iskustvo:
Država Datum Naziv i kratak opis projekta
SFR Jugoslavija
Sep-Okt 1979 World Bank – FAO/WB Cooperative Programme – lokalni ekspert – identifikacija i priprema Poljoprivrednog i agroindustrijskog projekta Južna Morava i Toplica
SFR Jugoslavija
1979-1984 Vojvodjanska banka Novi Sad – Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd  – istraživač i ekonomski analitičar – Godišnji izveštaji i Završni izveštaj o ex-post evaluaciji poljoprivrednih projekata 1129 YU i 1477YU koji su delimično finansirani od strane Svetske banke
SFR Jugoslavija
1982 Investbanka Beograd – Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd  – lokalni ekspert – učestvovanje u pripremi studija izvodljivosti za Regionalni projekat razvoja Podrinje-Kolubara i Podunavski  region kao i podrška misijama Svetske banke u aktivnostima obilaska terena
SFR Jugoslavija
1982/83 World Bank – FAO/WB Cooperative Programme – Ekonomski biro Beograd i  Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd  – istraživač i ekonomski analitičar – Priprema Regionalnog projekta poljoprivrede, agroindustrije i šumarstva Crne Gore
SFR  Jugoslavija
1984 Investiciona banka – Titograd (Podgorica) – Ekonomski biro Beograd i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd – istraživač i ekonomski analitičar – Završni izveštaj o oceni projekta  “Ćemovsko polje”
SFR Jugoslavija 1987 World Bank – FAO/WB Cooperative Programme – Projekat regionalnog razvoja poljoprivrede i ribarstva Dalmacije (Hrvatska) – istraživač i ekonomski analitičar – Studija izvodljivosti za gajenje i preradu  lekovitog bilja
SFR Jugoslavija 1991-1999 Različita jugoslovenska društvena preduzeća – različite konsultantske agencije – istraživač i ekonomski analitičar (u nekima od njih i projekt-lider) – 50 studija o proceni vrednosti kapitala preduzeća i mogićnosti za vlasničku transformaciju (privatizaciju)
SFR Jugoslavija Sept 2001 Vlada Holandije – IMG i SCHARP – nacionalni ekspert – učešće u identifikaciji komponente projekta koja se odnosi na podršku mlekarskoj industriji Srbije (Vojvodine)
FR Jugoslavija Jan/Feb 2002 Vlada Italije – Cooperativa Italiana – nacionalni ekspert – preporuke u vezi prioritetne liste projektnih komponenti u okviru Projekta pomoći Italije
FR Jugoslavija Nov 2002 EAR – Agrotec SpA – lokalni ekspert – tehnička podrška EAR-u u evaluaciji Programa pomoći poljoprivredi Srbije u 2001.
Srbija i Crna

Gora

Maj 2003-Jan 2004 UNDP/GEF – GFA Terra Systems – nacionalni ekspert – Projekat Danube Regional Project – Policies for the control of agricultural point and non-point sources of pollution and pilot projects on agricultural pollution control
Srbija i Crna

Gora

Maj 2005 Decembar 2006  Projekat Agro Economic Policy Analysis of the New Member States, the Candidate States and the Countries of the Western Balkans (CEEC AGRIPOLICY)

 

 

Srbija

Septembar 2006 – Septembar 2009 Tempus Cards Projekat:   Education in Agribusiness Management and Commerce (MBA Kurs), direktor MBA kursa i predavač
 

Srbija

Juli 2008  Projekat AGEG Indipendent Evaluation: Switzerland’s Bilateral and Multilateral Cooperation: To what extent do operational synergies exist?Case Study Report for Serbia

 

Srbija Decembar 2011 i dalje Član FADN Upravnog odbora u realizaciji Projekta za uspostavljanje Mreže za praćenje računovodstvenih podataka na gazdinstvima u Srbiji
Rusija Novembar 2014 i dalje Predavač na MBA Internacionalnom kursu na Državnom Univerzitetu u Belgorodu, na predmetu “Računovodstvo i finansije”

 

 1. Profesionalne specijalizacije:
Datum Okt-Nov 1982
Lokacija

Rim (Italija)

Companija FAO – Investment Centar
Pozicija Mladji istraživač
Opis Specijalizacija u oblasti investicione analize i metodologij
Datum Juli 1987
Lokacija

London (Velika Britanija)

Companija London School of Economics and Political Sciences (LSE)
Pozicija Istraživač
Opis Specijalizacija u oblasti investicione analize i metodologije i rad na doktorskoj  disertaciji

 

Datum Sept-Dec 1989
Lokacija

Columbus Ohio (SAD)

Companija The Ohio State University
Pozicija Istraživač
Opis Specijalizacija u oblasti farm menadžmenta

 

Datum Avgust 2002
Lokacija

State College Pennsylvania (SAD) i Lancing Michigan (SAD)

Companija The Pennsylvania State University i The Michigan State University
Pozicija Gostujući profesor
Opis Sticanje znanja o organizaciji i finansiranju poljoprivredne savetodavne službe u SAD
Datum Januar-Februar 2007
Lokacija

Wageningen University (Holandija)

Companija Wageningen University (Holandija)
Pozicija Gostujući profesor
Opis Priprema za držanje predavanja na MBA kursu „Obrazovanje u agrobiznis menadžmentu i trgovini“
 1. Ostale aktivnosti:
 • dr Zorica Vasiljević je autor ili koautor više od 250 naučnih i stručnih radova.
 • dr Zorica Vasiljević se bavi prevodilaštvom sa srpskog na engleski jezik i obratno, kako pisanih materijala, tako i simultanim prevodjenjem

Kontakt adresa: 11000 Beograd, Bulevar oslobodjenja 150, Srbija

Telefoni: +381 (0)11 3671231 (kućni)

+381 (0)64 1439942 (mobilni)

+381 (0)63 1064079 (mobilni)

E-mail:  zoricav1313@gmail.com;        vazor@agrif.bg.ac.r

BIBLIOGRAFIJA PROF. DR ZORICE VASILJEVIĆ – NAJZNAČAJNIJE REFERENCE
Prof. dr Zorica Vasiljević  ima preko 250 objavljenih bibliografskih jedinica. Od toga preko 160 radova je objavljeno u časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima, ili u monografijama nacionalnog ili međunarodnog karaktera. Koautor je jednog udžbenika, autor jedne monografije i  koautor jednog rečnika.  Najznačajnijih 30 referenci prof. dr Zorice Vasiljević navedeno je u nastavku.
1. Vasiljević Zorica (1985): Praćenje ekonomskih efekata investiranja u jugoslovenskom agrokompleksu – na primeru korišćenja sredstava Međunarodne banke, magistarsku teza odbranjena 18. juna 1985. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2. Vasiljević Zorica (1995): Metode ocene ekonomske efektivnosti investicija i njihov uticaj na donošenje investicionih odluka u poljoprivrednoj proizvodnji, doktorska disertacija odbranjena 9. februara 1996. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
3. Vasiljević Zorica (1998): Ekonomska efektivnost investicija u poljoprivredi, Zadužbina Andrejević, Beograd.
4. Andrić, J., Vasiljević Zorica (2001): Rečnik iz ekonomije i poljoprivrede – srpsko-nemačko-engleski, Institut za ekonomiku i organizaciju – INEK, Beograd.
5. Andrić, J., Vasiljević Zorica, Sredojević J. Zorica (2005): Investicije – Osnove planiranja i analize,  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd. ISBN 86-80733-83-0.
6. Subić J., Vasiljević Zorica, Ivanović S. (2008): Justification of investment in plant for bricking of coal dust and electro-filter ash, International Scientific Meeting: State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pit minings, Themetic Proceedings, Belgrade – Vrujci, pp. 118-125.
7. Рамић Е., Васиљевић Зорица (2009): Финансирање руралног развоја и економске перформансе руралних подручја у БИХ, Економика пољопривреде, Београд, Vol. 56, број 1, стр.111-132.
8. Todorović Saša, Vasiljević Zorica, Popović  Nikola (2010): Ekonomski efekti primene mašina i orudja za uredjenje zemljišta u proizvodnji suncokreta, Ekonomika poljoprivrede,  Beograd, God./Vol. LVII, Br./No. 2 (155-352), str. 327-336.
9. Subić J., Done I., Vasiljević  Zorica, Dusmanescu D., Andrei J. (2010): The Evaluation of Economic Investments¢ Efficiency in the Context of a Green Economy. A Case Study for Apple Trees Plantations. Bulletin UASVM Horticulture“, Vol. 67(2)-2010, A journal of the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca (Romania). Published by AcademicPres on behalf of:  University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca Abstracted and/or indexed: ISI Thomson Reuters Master Journal List (http://scientific.thomson.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&mode=print&Page=6), Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI), Russian Scientific and Technical Information Institute (VINITI), Asian Science Citation Index (ASCI), Index Copernicus, Elton B Stephens Company (EBSCO) (http://journals.usamvcj.ro/horticulture/), Print ISSN 1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394. pp 245-252.
10. Cicea C., Subic J., Vasiljevic Zorica (2010): Economical and Social Factors Evaluation in the Healthcare System. Conference Proceedings. The 14th International Business Information Management Association Conference “Business Transformation Through Innovation and Knowledge Management – An Academic Perspective” – Health Care Systems, Istanbul – Turkey, 23 -24 June, International Business Information Management Association (IBIMA), Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters – ISI Proceedings (http://www.ibima.org/), pp 768-778, ISBN: 978-0-9821489-3-8
11. Subic J., Vasiljevic Zorica, Andrei J. (2010): The Impact of FDI on the European Economic Development in the Context of Diversification of Capital Flows. Proceedings of The 14th International Business Information Management Association Conference “Business Transformation Through Innovation and Knowledge Management – An Academic Perspective” – Economic Development and Social Issues, Istanbul – Turkey, 23 -24 June, International Business Information Management Association (IBIMA), Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters – ISI Proceedings (http://www.ibima.org/), ISBN: 978-0-9821489-3-8, pp. 779-787.
12. Zarić V., Vasiljević Zorica, Petković Danijela (2010): Concentration – Determination of the Relevant Market – Theory and Practice in the Republic of Serbia, „Ekonomika poljoprivrede“, Specijalni broj/Special Issue -2 God./Vol. LVII, SB/SI-2 (1-656), 2010. YU ISSN 0352-3462, pp. 390-398.
13. Kalanović Bulatović Branka, Dimitrijević B., Vasiljević Zorica, Rajić Z., Ralević N., Grbović M. (2011): Decision making analysis of walnut seedling production on a small family farm in Serbia, African Journal of Biotechnology, Vol. 10 (83), DOI:10.5897/AJB11.887, ISSN 1684-5315, pp. 19392-19401.
14. Bogdanov Natalija, Vasiljevic Zorica (2011): Role of Agriculture and Multifunctional Rural Development in Serbia, Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT Agroinform Publishing House, Budapest, 2011, Volume 05.,  pp. 47-56.
15. Savić B., Vasiljević Zorica (2011):  Poslovne kombinacije – finansijski i računovodstveni aspekti, Zbornik radova sa Druge međunarodne naučne konferencije „Ekonomija integracija“, Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH, Tuzla 8-9. Decembar 2011., Urednici Zijad Džafić, Sejfudin Zahirović i Bahrija Umihanić, ISSN 2233-0445, str. 587-598.
16. Zarić V., Vasiljević Zorica, Petković Danijela (2011): Osnovne karakteristike vertikalnog lanca trgovine mesom i proizvodima od mesa u Srbiji i uticaj na ruralnu ekonomiju, Specijalni broj – 1 Ekonomike poljoprivrede sa Medjunarodnog naučnog skupa „Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Implementation within Danube Region – Local Communities’ Development“, Book II, Vol. LVIII, SI-1 (1-368), Belgrade, 2011. pp. 88-95.
17. Vasiljević Zorica, Dedeić P. (2011):  Javno-privatno partnerstvo: Neiskorišćen razvojni potencijal ruralnih sredina, Ekonomika poljoprivrede, Specijalni broj – 2, Vol. LVIII, Br. SB-2 (3-189), 2011, Beograd, YU ISSN 0352-3462, UDC 338.43:63, str. 125-135.
18. Vasiljević Zorica, Savić B. (2012): Interest connections among agricultural enterprises, Thematic Proceedings “Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region – Preservation of Rural Values”, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Editors: Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrei Jean Vasile, ISBN 978-86-6269-018-0, COBISS.SR-ID 195237900, pp. 958-974.
19. Popović Vesna, Vasiljević Zorica, Bekić Bojana (2012): HNV farming in the area of the Radan mountain and the role of agri-environment payments, Rural areas and development vol. 9., European Rural Development Network., Institute of Agriculture and Food Economics NRI Warsaw and Institute of Agricultural Economics Belgrade, Editors: Zbigniew Florianczyk & Drago Cvijanovic,  Rural areas and development vol. 9., Warsaw, Poland, ISBN 978-83-7658-275-7. pp. 71-92.
20. Zakić V., Vasiljević Zorica, Zarić, V. (2012): Relevance оf dividend policy for food industry corporations in Serbia, ISSN 0352-3462,  Ekonomika poljoprivrede,  broj 4, Vol 59, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, UDC: 336.781.2:338.432 (497.11), pp. 809-822.
21. Vasiljević, Z. (2012): Uspostavljanje mreže računovodstvenih podataka na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, u časopisu za pravo i ekonomiju evropskih integracija “Izazovi evropskih integracija”, Tema broja “Poljoprivreda Srbije u procesu evropskih integracija”, Broj 18. Izdavač Javno preduzeće Službeni glasnik uz podršku GIZ, Urednik Nikola Jovanović, ISSN 1820-9459, COBISS.SR-ID 1511881740, UDK 657:631.115.11, str. 27-40.
22. Vasiljević Zorica, Savić B. (2013): Knowledge as a Source of Competitive Advantage of the Agricultural Enterprises, Thematic Proceedings “Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region – Achieving Regional Competitiveness”, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Editors: Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrei Jean Vasile, ISBN 978-86-6269-026-5,  December 5-7, 2013, Topola – Serbia,  pp. 816-832.
23. Vasiljević Zorica,  Novković N.,  Subić J. (2013):  Monitoring as a Phase in Agricultural Investment Projects Cycle, “Agriculture and Forestry/Poljoprivreda i šumarstvo”  Volume 59, Issue 1, University of Montenegro, Biotechnical Faculty, Podgorica, Montenegro, UDC 630/631, ISSN 0554-5579, COBIS.CG-ID: 3758082, pp. 107-116.
24. Zarić V., Vasiljević Zorica, Vlahović B., Andrić  J. (2013): Basic Characteristics of the Raspberry Marketing Chain and Position of Small Farmers in Serbia, Thematic Proceedings, 135th EAAE Seminar „Challenges for the Global Agricultural Trade Regime after Doha“, August 28-30, 2013, Belgrade, Serbia, EAAE, Serbian Academy of Sciences and Arts –Board of Village, SAAE, Editors: Danilo Tomic, Miladin Ševarlic, Koviljko Lovre, and Stanislav Zekic,  ISBN 978-86-86087-40-9, pp. 359-368
25. Vasiljević Zorica, Zarić V., Šević Dunja (2013): Insurance in Agriculture of Serbia as Precondition of Risk Minimization, Book of Proceedings, The Seminar “Agriculture and Rural Development – Challenges of Transition and Integration Processes, 50th Anniversary Department of Agricultural Economics, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Editors: Natalija Bogdanov and Simo Stevanovic, ISBN 978-86-7834-181-6. pp. 306-316.    
26. Popović Vesna, Vasiljević Zorica (2013): Sustainable Management of  Land, Water and Biodiversity in Agriculture under Climate Change, Agri-Food Sector in Serbia, State and Challenges, Serbian Academy of Sciences and Arts – Board for Village, Serbian Association of Agricultural Economists, Editors: Academician Dragan Škorić, Danilo Tomić and Vesna Popović, Belgrade, ISBN 978-86-86087-35-5. pp. 167-200.
27. Zakić V., Vasiljević Zorica (2013): Uspostavljanje tržišta robnih derivata u funkciji unapređenja poslovanja agrosektora u Srbiji, ISSN 0354-9135, Ekonomski vidici, Godina XVIII, broj 1, Društvo ekonomista Beograda, UDK-33, COBISS.RS-ID 116154887, str.49-61.
28. Vasiljević Zorica, Popović Vesna (2014): Ekonomsko-finansijska komponenta razvoja sela i poljoprivrede,  Zbornik radova sa naučnog skupa „Perspektive razvoja sela“, SANU, Odeljenje hemijskih i bioloških nauka, 17-18. april 2013., Urednik akademik Dragan Škorić, Knjiga CXLV, Knjiga 5, Beograd, ISBN 978-86-7025-624-8, COBISS.RS-ID 206105612,  str. 163-185.
29. Vasiljević Zorica, Savić B. (2014): The System of Integrated Farming as the Basis for Sustainable Agriculture, Thematic Proceedings “Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization within the Danube Region – Rural Development and (Non)Limited Resources”, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia, Editors: Drago Cvijanović, Jonel Subić, Andrei Jean Vasile, ISBN 978-86-6269-036-4,  June 5-6, 2014, Belgrade-Serbia,  pp. 563-579.
30. Vasiljević Zorica, Kovačević V. (2014): Strane direktne investicije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji Srbije, Thematic Proceedings from International Conference “Posiibilities and Perspectives for Foreign Direct Invetsments in the Republic of Serbia (Mogućnosti i perspective za strana ulaganja u Republici Srbiji)”, 13-14. November 2013, Institute  of International Politics and Economics, Belgrade, Edited by Pero Petrović, Belgrade 2014. ISBN 978-86-7067-204-8, pp.289-306.