Снежана С. Коматина

snezana1Ime i prezime: Snežana Komatina

Datum i mesto rođenja: 16.1.1960., Beograd

Titula: Doktor nauka iz inženjerstva za zaštitu životne sredine.

Naučno zvanje: Redovni profesor

E-mail: komsne@yahoo.com

 

Biografija Snezana Komatina