Promocija monografije „ŽIVOT I DELO prof. dr Anke Popović-Vranješ“

Promocija monografije „ŽIVOT I DELO prof. dr Anke Popović-Vranješ“ u
izdanju RAZVOJNE AKADEMIJE POLJOPRIVREDE SRBIJE

Dana 30. maja 2019. navršava se godina dana od iznenadne smrti prof. dr Anke
Popović – Vranješ, cenjenog naučnog i stručnog radnika, vrsnog predavača i pedagoga,
sjajnog čoveka i brižne majke, bake i supruge.
Tim povodom, na inicijativu Akademika, prof. dr Radovan Pejanovića jednog od
najbližih saradnika i prijatelja, pokojne profesorice kao i njene ćerke prim. dr sci. spec.
Danice Popović pripremljena je monografija ŽIVOT I DELO prof. dr Anke Popović-Vranješ, koja je promovisana 25.05.2019.godine na Departmanu za stočarstvo Poljoprivrednog
fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Kraća biografija akademika, prof. dr Anka Popović-Vranješ

Prof. dr Anka Popović Vranješ rođena je 1950.godine u Romanovcima u Republici Srpskoj.
Diplomirala je 1973., magistrirala 1976. a doktorirala 1983. godine na Poljoprivrednom
fakultetu u Novom Sadu. Od 1975. do 2001. godine radila je u Mlekarskoj industriji
Banjaluka (kao glavni tehnolog, direktor proizvodnje, savetnik za kontrolu kvaliteta i kreaciju
novih proizvoda i kao direktor Mlekare).
Od 2001. godine do 01.10.2016. godine radila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom
Sadu.
Osim na matičnom fakultetu držala je nastavu i na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci od
1987. godine i na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci od 1993. godine.
Od 2016. godine do tragične smrti 2018. godine bila je u redovnom radnom odnosu u
Institutu za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu (IPN-u), na mestu naučnog savetnika
za prehrambeno inženjerstvo.
Specijalizaciju je obavila u Berlinu, a u vidu studijskih putovanja boravila je više puta u
Nemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Francuskoj, Italiji. Bila su to usavršavanja iz područja
proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda.
Bila je rukovodilac i istraživač na više projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku
Republike Srbije, istraživač na međunarodnom projektu SEE-ERA.NET, kao i više projekata
koje je finansirao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Bila je i
konsultant kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Autor je monografije Specijalno sirarstvo i monografije Tehnologija surutke, autor i koautor
više brošura i univerzitetskih priručnika među kojima su Higijena u proizvodnji mleka i
Proizvodnja, prerada i plasman mleka i autohtonih mlečnih proizvoda u AP Vojvodini, kao i
Atlasa ovčijih sireva zemalja zapadnog Balkana. Autor je i koautor višeod 220 objavljenih
naučnih i stručnih radova. Poslednje delo Katalog mlečnih proizvoda izašlo je iz štampe na
dan tragične smrte…

S obzirom na praktično iskustvo i naučne reference, zatim pozitivnu energiju i veliki
entuzijazam, bila je veoma angažovana u privredi Republike Srbije, a i šire, na tehničkim i
tehnološkim rešenjima u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda.
Bila je član Inženjerske komore Srbije. Posedovala je licencu odgovornog projektanta za
prehrambeno-tehnološke procese. Kao odgovorni projektant za prehrambeno-tehnološke
procese izradila je više glavnih tehničko-tehnoloških projekata za velike i male mlekare, koji
su odobreni od strane Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
među kojima su najznačajniji: Mlekara „Somboled” Sombor, AD za preradu mleka
„Mlekoprodukt” Zrenjanin, DOO AD „Mlekara” Subotica, AD „Novosadska mlekara” Novi
Sad, AD „IMLEK” Mlekara Beograd, Mlekara „Dana” Vrbas… Davala je konsalting usluge za Mlekaru „Dana” Vrbas, za mlekaru „Eko Puđa” Livno, za
mlekaru „Puđa”, Čapurice-Hr, za mlekaru „Muza” iz Deča, za više malih mlekara koje su
učesnici na Pokrajinskom projektu poboljšanja proizvodnje na oglednim gazdinstvima u AP
Vojvodina od 2013. do 2018. godine.
Bila je član je Upravnog odbora „Serbia Organica”, Beograd, i član Razvojne akademije
poljoprivrede Srbije (RAPS).
Dobitnik je Nagrade „Kapetan Miša Anastasijević” za naj-ženu Južnobačkog okruga.

O monografiji, životnom putu i delu, govorili su:

 Akademik, prof. dr Radovan Pejanović,  Prof. dr Jasmina Havranek,  Akademik, prof. dr Mihailo Ostojić,  Dr Rade Jovanović,  Prof. dr Snežana Trivunović,  Prof. dr Ivan Pihler,  Đoka Vujičić, i
 Prim. dr sci. spec. Danica Popović.