Ненад А. Ђурић

nenadТитула, име, ср. слово, презиме: Др Ненад А. Ђурић
Датум и место рођења: 21.11.1971. Панчево, Р. Србија
ОБРАЗОВАЊЕ

• Дипл. Инж. Ратарства, Пољопривредни факултет, Земун, 1996.
• Магистар биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Земун, 2001.
• Доктор битехничких наука, Пољопривредни факултет, Земун, 2013.

 
ЗВАЊА

• Истраживач приправник, Институт ПKБ Агроекономик, Београд, 1997.
• Истраживач сарадник, Институт ПKБ Агроекономик, Београд, 2001, реизабран Институт за кукуруз, Земун Поље, 2009.
• Научни сарадник, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, 2014.
• Доцент, Мегатренд универзитет, Београд, 2014.
KРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

1996-2000. Истраживач у Одељењу за селекцију пшенице, Институт ПKБ Агроекономик.
2000-2002. Директор Завода за ратарство и повртарство, Институт ПKБ Агроекономик.
2002-2005. Руководилац Одељења за селекцију пшенице, Институт ПKБ Агроекономик.
2005-2013. Директор Института ПKБ Агроекономик.
2013-2014. Руководилац Одељења за стрна жита, Институт ПKБ Агроекономик.
2014- Факултет за биофарминг, Бачка Топола.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
Научна област: Ратарство
Ужа научна област: Оплемењивање и генетика биљака, семенарство, биотехнологија, одржива пољопривреда, органска пољопривреда, итд.

ПРОЈЕKТИ

Др Ненад Ђурић, активно је учествовао у реализацији пројектних задатака у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја и то:

1. Пројекат: Ц.4.18.39.0109, за период 1996-2000.Назив пројекта: Унапређење производње стрних жита.
2. Пројекат: Б.427, за период 2000-2004.Назив пројекта: Унапређење технологије гајења стрних жита.
3. Пројекат: Т.Р. 6949В, за период 2005-2007.Назив пројекта: Унапређење технологије гајења стрних жита.
4. Пројекат: Е.Б. 20138, за период 2008-2011.Назив пројекта: Повећање генетичких и производних потенцијала стрних жита, применом класичне и модерне биотехнологије.
5. Пројекат: Т.Р. 031066, за период 2011-2014.Назив пројекта: Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе.

САДАШЊЕ ПОЗИЦИЈЕ У НАСТАВНОМ РАДУ

Факултет за биофарминг, Бачка Топола.
Универзитет Џон Незбит, Београд.
Звање: Доцент
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА НАУЧНИ РАД

Др Ненад Ђурић добитник је :
о Годишње награде Привредне коморе Београда 2009. године, за научни допринос и развој науке код индивидуалних произвођача.
о Годишње награде Општине Жабари 2012. године, за допринос у развоју пољопривреде и унапређења живота на селу, на територији Општине Жабари.
о Годишње награде Привредне коморе Београда за техничко унапређење: сорта озимог тритикалеа ПKБ Kардинал, за 2014. годину