Мића А. Младеновић

мицаИме и презиме: Мића А. Младеновић.

Датум и место рођења: 23. 04. 1954. Гњилане . Србија

Титула: Доктор агрономских наука

Научно звање: редовни професор

E-mail: mica.mladenovic@gmail.com, mica.mladenovic@agrif.bg.ac.rs

 

 

Професионална каријера :

– Основну школу и гимназију је завршио у Београду

– Дипломирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду , 1979. године ;

– Од 1980. до 1983. као дипл.инжењер пољопривреде био је ангажован у ПКБ воћним засадима ПКБ“ Космај “ – Сопот као помоћник руководиоца ЈУР-а ;

– Године 1983. изабран је за асистента приправника на предмету Пчеларство на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду .

– Магистрирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду , 1987. године наслов тезе: „Прилог испитивању утицаја медоносних пчела као полинатора на повећање приноса неких сорти трешања“.

– Докторирао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду , 1992. године наслов дисертације : “ Упоредна испитивања вредности Лангстрот – Рут кошнице “ .

– На Пољопривредном факултету  Универзитет у Београду  1993. је изабран је за доцента  на предмету Пчеларство, за ванредног профессора 1999. и редовног професора 2004.

Са једном трећином радног времена је као професор на предмету Пчеларства био  ангажован  на Пољопривредном факутету Универзитета у Бања Луци од 1997/8.  до 2014/15.,  на Пољопривредном факутету Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици- Лешку од 1997/8.  до 2015/16.,  на Пољопривредном факутету Универзитета у Источном Сарајеву од 2005/6-2014/15.  и  на Високој пољопривредно- технолошкој школи у Прокупљу од 2005/6-2015/16.години.

За тридесет и две године рада на четири Универзитета и једној Високој пољопривредној школи је био професор на основним , последипломским и докторским студијама на предмету Пчеларство и за тај временски период је испитао 5.500 студената, био ментор код 240 студената – дипломаца , код 17 магистраната и специјализаната и код 12 на докторским студијама од којих је 6 докторирало. Објавио је 311 научних стручних радова , био је руководилац у 9 пројеката Министарства за науку,   образовања и технолошки развој Републике Србије, у 8 пројеката, руководилац или учесник у 22 развојна пројекта или студија и иноватор 4 патента.

– Био је подпедседник Удружења пчелара Београд (1991-2000), председник Удружења пчелара Југославије (2000-2005),  уредник часописа „Пчелар“ (2000/2001), неколико мандата члан и председник (2000-2004.) уређивачког  одбора и издавачког савета редакције (1991-2005) истог часописа, председник Међународне комисије за оцењивање меда и других пчелињих производа на Пољопривредном сајму у Новом Саду (1998-2015), почасни члан Удружење професионалних пчелара Удружења Србије и Удружење произвођача матица Србије, члан Научног стручног савета Министарства пољопривреде Србије (1998- 2003), и члан Биотехничког већа Универзитета у Приштини у Косовској Митровици (2002-2016) . Био је шеф Катедре за воћарство (2006-2008) Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и директор Института за воћарство и виноградарство, или председника Наставно Научног Већа  истог института (2007-2009) и в.д. директор  ФОД „Радмиловац“ у 2008. години. До сада је организовао 17 научних стручних саветовања са међународним учешћем, 22 позивне и продајне изложбе пчелињих производа  у Земуну и три сајамске изложбе” Гград мед” на београдском сајму “Прехране”, а у Привредној комори града Београда добио је годишњу награду „за укупан допринос у истраживању и трансфер знања и технологија у пчеларству у 2011. години“.Од јула 2014. до марта 2015 је био члан Развојне академије Србије (РАС). Од 14.4.2015.год постаје члан и председник Управног одбора  Развојне Академије пољопривреде Србије, а од маја 2015.год. изабран је за председника Удружења за апитерапију и унапређења интегративне заштите Београда АПИ-БЕО

Ожењен је, има супругу, троје деце, зета и двоје унучади.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству.

Претходни пројекти у којима је учествао:

«Изучавање биотехничких, екофизиолошких и генетских основа за ефикасније гајење, здравствену заштиту и размножавање медоносне пчеле», РЗИ Србије, 1987.

«Усавршавање и развој нових технологија у производњи воћа, грожђа и меда као високо вредне хране», Београд, 1995-1997.

«Развој технологија и нови производи неконвенционалне анималне производње». Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2002.-2004 г. Број пројекта:БТР.0541.Б.

«Развој и унапређење одрживе пољопривреде у Србији» (0522.Б), Национални пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије, 2002.-2004 година.

«Побољшање генетичког потенцијала и усавршавање технологија гајења и коришћења крмних биљака» (0513). Национални пројекат који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2002-2004. Година.

«Оплемењивање и финализација воћних ракија са посебним додацима кроз нове технолошке поступке»,  Пројекат националног развоја који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2005.-2007 г. Број пројекта: 341004.

«Селекција медоносне пчеле, одређивање квалитета и географског порекла меда у србији»,  Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2008.-2010 г. Број пројекта:ТР.20102.

Пројекат: “Унапређење и развој нових техничких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних, безбедних и конкурентних производа на светском тржишту”, а руководилац III  подпројекта: “ Унапређење технолошког поступка у производњи пчела, меда,воска и поленовог праха„ 2011-215г., Број пројекта 46009.

Учесник пројекта: “Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске и виноградарске производње”, 2011-2015г. Број пројекта 31063.

Руководилац пројеката:

«Нове машине и уређаји у пчеларству», Иновациони пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије, Београд, 1997/98.

«Заштита, производња и промоција домаће пчеле и меда»,  Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије, 2005.-2007 г. Број пројекта:ТР.6884.Б.

«Едукација и обука пчеларске саветодавне службе Републике Србије»  Пројекат посебне намене који је финансирало Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Србије, 2005.

«Едукација, умножавање и легализација узгајивача пчелињих матица и произвођача меда у Републици Србији» Пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за 2006. годину.

Руководилац тима  у изради елабората: «Елаборат о начину производње и посебним свосјтвима и квалитету хомољског меда», Пољопривредни факултет Београд, 2006. година.

«Едукација и увођење добре пчеларске праксе у центре и репростанице Републике Србије». Пројекат се финансира од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за 2007./08. годину.

Руководилац тима  у изради елабората: «Елаборат о заштити географске ознаке Качерски мед», Пољопривредни факултет Београд, 2011. година.

Руководилац тима  у изради елабората: «Елаборат о заштити географске ознаке Ђердапски мед», Велесова визија- Београд, 2015. Година.

Руководилац  или учесник развојних пројеката и студија:

– Учесник «Пројекта за заснивање угледно производних пчелињака и центра за обраду пчелињих производа», Ћуприја, (1988-1991.).

-Руководилац «Пројекта о научно-стручној сарадњи на саведодавним и развојним пословима у области пчеларства при при пољопривредној организацији ПКБ «Колубара» у Лазаревцу», (1988-1991.).

-Руководилац «Пројекта за подизање пчелињака и центра за пчеларство РО Тргокоп у Дрвару», (1989-1992.).

-Учесник «Пројекта.: Концепција и стратегија развоја Старе планине и ширег подручја Пирота (Развој пчеларства са оценом тржиштне пропузивности), Пирот», 1993

-Руководилац «Пројекта о заснивању центра за одгајивање и селекцију матица. »Тимомед« А.Д». (2001).

-Руководилац «Пројекта о заснивању центра за одгајивање и селекцију матица. »Медопродукт« – Врање». (2002).

-Руководилац «Пројекта о заснивању центра за одгајивање и селекцију матица. »Пчелица« – Стојановић». (2003).

-Руководилац «Пројекта о подизању центра за селекцију, одгајивање и репродукција матица у Републици Српској». Бања Лука. (2002).

-Руководилац «Пројекта о заснивању центра за одгајивање и селекцију матица. Пчеларска задруга »МЕД«Вршац». (2004).

-Руководилац «Пројекта о подизању центра за одгајивање и селекцију матица. у Републици Црној Гори»  Подгорица.( 2007.).

-Учесник «Пројекта о стратегији развоја пољопривреде Општине Врања» . ( 2007.).

-Руководилац стручног тима предавача у едукацији пчелара пројекта „Башта Србије“, Браничевско- Подунавског региона, 20011.

-Руководилац едукације пчелара Браничевско Подунавског региона пројекта „Мој пчелињак-моја канцеларија“ у Жагубици, Великој Плани, Кучеву и Бољевцу, 2011/12.год.

-Руководилац едукације пчелара Пчеларског друштва “Петровац” у Петровцу на Млави пројекта „Сачувајмо њено величанство пчелу“, 2012/13.год.

– Руководилац едукације пчелара Браничевско Подунавског региона пројекта „Мед, извозна шанса Браничевско Подунавског региона“ у Петровцу, Пожаревцу, Жагубици, Великом Црнућу, Смедереву и Великом Градишту, 2013/14.год.

-Руководилац Пројекта „Пчелињаци породичног газдинства Ђордан“ у Требињу, 2014.год.

-Руководилац:» Идејног Пројекта за формирање угледно производног пчелињака породичног газдинства “Селена” «-2014.год.

-Руководилац Пројекта „Формирање пчелињака породичног газдинства Николе Благојевића“ у Браничеву, 2015.год.

-Учесник Пројекта:Bее – Biodiversity”- међународни пројекат Аустрије, Републике Српске, Црне Горе и Србије, 26.5.- 3.11.2015.год.

-Руководилац “Пројекта за подизање производних пчелињака “Смарт аграра” у Београду, 2015.год.

-Учесник Пројекта: “Ревитализација сеоских заједница у општинама Лучана  и Параћина погођених поплавама”- Човекољибље- добротворна фондација српске Православне цркве, 1.4.- 1.11.2015.год.

-Учесник Пројекта: Унапређење пољопривредне производње Тимочког региона засноване на диверзификацији пољопривредно прехрамбених производа са додатом вредношћу и робном марком квалитета”- Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 2015.год.

 

            Патенти и где су заштићени:

 Младеновић, М.: Радиална центрифуга ЦР 12 са сетом ротора, на Пољ.сајму у Новом Саду 1996. и у Београду 1997. оцењен златном медаљом, Иновациони пројекат И.5.1386. Министарства за науку и технологију Републике Србије.

 

Младеновић, М.: Отклапач воштано-медних поклопчића УЦ 80; на Пољ.сајму у Новом Саду 1996., и у Београду 1997. оцењен златном медаљом), Иновациони пројекат И.5.1386. Министарства за науку и технологију Републике Србије.

 

Младеновић, М.: Електрични топионик ЕТМ; на Пољ.сајму у Новом Саду 1996. и у Београду 1997. оцењен златном медаљом), Иновациони пројекат И.5.1386. Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Зубер М., Младеновић М.: Контејнер кошница за 6-36 пчелињих друштава, патент бр.963/03 Завода за интелектуалну својину, Београд, 2003, у Скопљу на Балканској смотри нових производа оцењен сребрном медаљом, септембар, 2003.