Лидија Михајлов

LIDIJAIme i prezime: Lidija Mihajlov
Datum rodjenja: 19.05.1967.године
Zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede i prehrambeni tehnolog ratarskih proizvoda
E-mail: mihajlov.lidija@gmail.com

 

AKADEMSKO OBRAZOVANJE

Završen „Poljoprivredni fakultet“  Univerziteta u Beogradu, zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede i prehrambeni tehnolog ratarskih proizvoda, uverenje o masteru.

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • „Dolina Gruže“ – Direktor proizvodnje
  Opis poslova:

– Tehnolog u proizvodnji organskog đubriva „Aterra M“
– Organizovanje proizvodnje
– Kordiniranje između nabavke i prodaje i na osnovu toga usklađivanje plana proizvodnje
– Kontrolisanje zaliha sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda
– Plasman đubriva
– Kontaktiranje i obilazak firmi koje imaju potrebu za organskim đubrivima
–  Učestvovanje u proizvodnim ogledima
– Edukacija poljoprivrednih proizvođača u upotrebi đubriva
–  Saradnja sa koperantima i ugovaranje proizvodnje sirovina

 • „Biodar“ –Tehnolog
  Opis poslova:

– Tehnolog u proizvodnji organskog đubriva „Domatra“
–  Organizovanje proizvodnje
–  Edukacija poljoprivrednih proizvođača u upotrebi đubriva
–  Učestvovanje u proizvodnim ogledima
–  Saradnja sa koperantima i ugovaranje proizvodnje sirovina
– Plasman đubriva

 • „Invej“ – Risk menadžer
  Opis poslova

– Provera kupaca – provera boniteta (bilansa dobitka i gubitka)
– Kategorizacija kupaca nakon provere (A,B,C,D) i definisanje visine limita
– Obustavljanje isporuke robe (puštanje menice, povlačenje robe itd.)
– Namenska kontrola – obilazak kupaca i komunikacija sa kupcima
– Izrada kompenzacija, cesija i ugovora o preuzimanju duga radi naplate potraživanja
– Naplata potraživanja i zaštita kapitala firme

 • AD“Albus“ Kordinator proizvodnje
  Opis poslova

–  Organizovanje proizvodnje
– Kordiniranje između nabavke i prodaje i na osnovu toga usklađivanje plana proizvodnje
– Kontrolisanje zaliha sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda

 • AD“Vital“ – Rukovodilac sektora opšte kontrole
  Opis poslova

– Definisanje, postavljanje i analiza postavljenih ciljeva sektora
– Učešće u radu Odbora za kvalitet
– Uvođenje HACCP sistema u firmi
– Sprovođenje periodičnih, redovnih i vanrednih internih provera
– Kontrola provere boniteta potencijalnih kupaca
– Magancinsko poslovanje i logistika
– Izrada dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja iz svog delokruga rada

 • „Posed“ agencija za nekretnine – Poslovni sekretar
 • „Zavod za sociologiju razvoja sela“ – Referent
  Opis poslova

– Izrada tematskih bibliografija
– Prikupljanje i sistematizacija sekundarne građe
– Tabeliranje podatak sa izradom statističkih parametara do izrade prvog nivoa analiza na osnovu tabelarnih pokazatelja
– Priprema i organizovanje međunarodnog naučnog skupa „Vlasinski susreti 98“ sa temom „Inteligencija i selo“

DRUŠTVENO ANGAŽOVANJE

– Član je Ekološkog društva Ozon iz Strumice, Makedonija.

– Dopisni član je RAPS – e (Razvojna akademija poljoprivrede Srbije)

OSTALE SPOSOBNOSTI

Poznavanje jezika:          Engleski (početni nivo), ruski- prosečno znanje

Poznavanje rada na računaru: 

 Microsoft Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Internet Explorer i Outlook Express, Microsoft Acess, Microsoft Power Point

Završene obuke:

 • Obuka za internu proveru sistema analize rizika i upravljanje procesimau kritičnim kontrolnim tačkama (HACCP)
 • Obuka z ocenjivača HACCP sistema
 • Uspešno završen kurs finansiskog menadžmenta

Vozačka dozvola B kategorije