Голубачки барени котлић

У оквиру својих стручних активности проф. др Михаило Остојић у својству члана РАПС-а активно се бави истраживањима у циљу заштите географске ознаке голубачког бареног сира.Прелиминарни резултати су теоријски И практично приказани на манифестацији ГОЛУБАЧКИ КОТЛИЋ 29 јула 2017. Године у Голубцу.