Драган Шефер

Име иsefer презиме: Драган Шефер

Датум рођења: 06.05.1963.године

Титула: Доктор ветеринарске медицине

Научно звање:  редовни професор

E-mail: dsefer@vet.bg.ac.rs

 

 1. Образовање:
 • Рођен је 06. маја 1963. године у Београду, Србија. Основну школу, као и гимназију је завршио је у Београду.
 • Ветеринарски факултет Универзитета у Београду уписао је школске године и почео да га похађа по одслужењу војног рока 1982./83. године, а дипломирао јуна 1989. године са просечном оценом 8.13
 • По дипломирању, 1989. год., уписао је последипломске студије, одсек магистратура, смер ветеринарска превентивна медицина, и положио све планом и програмом предвиђене испите са просечном оценом50, а 09. марта 1992. год. одбранио магистарску тезу рад из под насловом „Утицај Т-2 токсина на здравствено стање и производне резултате пилића у тову”.
 • Докторксу дисертацију под насловом “Ефекат коришћења фитазе у исхрани прасади на производне резултате, искористивост фосфора и степен минерализације коштаног ткива” одбранио је 2002. године на Факултету ветеринарске медицине у Београду
 • Након завршетка студија, марта год. изабран је за асистента-приправника на Катедри за Исхрану на Ветеринарском факултету, а 1994. год. изабран за асистента на истом предмету.
 • У јануару 2003. год. изабран је у звање доцента а у децембру 2008 у звање ванредног професора за предмет Исхрана.
 • У марту 2012 изабран је у звање редовног професора за предмет Исхрана.
 • Шеф Катедре за исхрану и ботанику ФВМ од 2007. године.
 1. Професионално искуство:

У сталном радном односу је од новембра 1983. године.

Све време запослен на Катедри за исхрану и ботанику Факултета Ветеринарске Медицине у Београду.

 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

Драган Шефер учествује у извођењу наставе на основним интегрисаним академским студијама Факултета ветеринарске медицине на предмету Исхрана као и у извођењу наставе на специјалистичким и докторским студијама. Извођење предавања на основним студијама оцењено је студентском евалуацијом за школску 2014/15 годину оценом 4.54.

Као ментор учествовао је у изради и одбрани три докторске дисертације као и шест специјалистичких радова. Као члан Комисије учествовао је у изради и одбрани шест докторских дисертацијa и више од 10 специјалистичких радова. Поред  магистарске тезе и докторске дисертације, објавио је преко 150 радова научног или стручног карактера у домаћим и иностраним часописима или на научно-стручним скуповима у земљи или иностранству. Аутор је основног уџбеника »Општа исхрана« и један је од аутора помоћног уџбеника »Безбедност хране за животиње« за суденте Факултета ветеринарске медицине. Рецензирао је више од 50 радова у домаћим и страним часописима.

У оквиру свог стручног усавршавања завршио је следеће обуке:

 • Feed Milling Technology Course, Agricultural University of Norway, Department of Animal Science, For Tek, Centre for Feed Technology, Norway, 2001.
 • Extrusion Course, Agricultural University of Norway, Department of Animal Science, For Tek, Centre for Feed Technology, Norway, 2002.
 • Erasmus Mundi Projekat razmene nastavnika, Bolonja, Italija, maj mesec 2006.
 • Star Projekat svetske banke godine kao predavač na modulu: Modern livestock production technologies

Прописи ЕУ у области хране за животиње и њихова имплементација. Привредна комора, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство пољопривреде Француске, Београд, 2013.

Учествовао је у обуци Poultry Production i Menagement: Veterinary i Nutritional Aspects- Protein Enhancement to Help Combat hunger одржаног 08.04.2013-02.05.2013 у Rehovot Campus у Израелу.

Учествовао је у изради једног техничког решења Министарства за просвету и науку Републике Србије: Техничко решење битно побољшани постојећи производ и технологија ( усвојено на 32. седници матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду и интердисциплинарног научног одбора за пољопривреду и храну; прилог техничко решење и записник са седнице).

Као члан учествовао је у Радној групи за праћење афлатоксина у храни и храни за животиње Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде о присуству афлатоксина у млеку

Од 2008- 2010.године учествовао је на реализацији или био вођа два национална и једног билатералног пројекта под називом:

 1. “Развој и имплементација стандарда добробити и биосигурности у циљу унапређења технологије производње говеда и свиња” Биотехнички пројекат (ев. бр. 20110).
 2. “Имуномодулатори у производњи свињског меса”, Медјународни пројекат, Хрватско-Српски билатерални програм сарадње у подручју науке и технологије.
 3. “Неw анд цонвергинг тецхнологиес фор Прецисион Ливестоцк Фарминг ин Еуропеан анимал продуцтион сyстемс” КББЕ-2008-1-2-02. Пројекат Европске Уније.

Тренутно је укључен у два пројекта Министарства науке и просвете Републике Србије :

 1. ИИИ46002 Молекуларногенетичка и екофизиолошка истраживања у заштити аутохтоних анималних генетичких ресурса, очувању добробити, здравља и репродукције гајених животиња и производњи безбедне хране.

ИИИ46009 Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту.