Десимир С. Кнежевић

desimirИме и презиме: Десимир С. Кнежевић

Датум рођења: 16. 05. 1957.године

Титула: Доктор биолошких наука

Научно звање: научни саветник и редовни професор

E-mail: deskoa@ptt.rs

  1. Образовање

-Рођен 16. маја 1957. године  у Гуњичићима, општина Пљевља, СР Црна Гора, СФРЈ. Основну школу и гимназију завршио у Краљеву.

-Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, уписао 1976. године, а завршио фебруара 1981. године, одбраном дипломског рада на тему:  „Phoma pommi узрочник трулежи јабучастог воћа“. Просечна оцена у току студија 8,00 а оцена дипломског рада 10,00.

-Године 1981. године је уписао Последипломске студије на Природно-математичком факултету биолошки факултет – смер генетика, Универзитет у Београду, Србија, а завршио марта 1984. године, одбраном магистарског рада на тему:“ Варијабилност и наслеђивање морфолошких особина код становништва Прокупља и околине“.

-Завршио школу резервних официра 1984/85. годину.

-На Природно-математичком факултету, Институт за биологију, департман за генетику, завршио је одбрану докторске дисертације1992. године  на тему: „Генетичка варијабилност резервних протеина пшенице Triticum aestivum L“.

Стечена звања:

-научни сарадник – одлука бр. 06-00-6/127 од 22.06.1993.

-виши научни сарадник- одлука бр. 06-00-6/641 од 27.09.1996.

-научни саветник – одлука бр. 06-00-6/1295 од 08.06. 1999.

-Ванредни професор- одлука бр. 2/99 од 09.12.2004.

-Редовни професор- одлука бр. 162/2 од 24.12.2009.

  1. Професионално искуство:

-После завршених студија, од 1981. до 1985. године, је радио послове наставника предмета биолошких научних дисциплина у Гимназији „Топлички хероји“ у Прокупљу и положио је стручни испит.

-Од 1985. године је запослен у Институту за стрна жита Крагујевац у Крагујевцу у одељењу за генетику и оплемењивање.

-Сарађивао је са катедрама за генетику и оплемењивање биљака на ПМФ у Крагујевцу, Биолошком факултету у Београду, Агрономском факултету у Чачку, Пољопривредном факултету у Земуну и Пољопривредном факултету у Новом Саду у истраживањима и изради већег броја дипломских, специјалистичких, магистарских радова и докторских дисертација.

– У школској 1995/96. години је наставник по позиву за предмет Методологија експерименталног рада на последипломским студијама на Агрономском факултету у Чачку.

-После избора у звање ванредни професор 2004. године, заснива радни однос 2005. године, на Универзитету у Приштини, на Пољопривредном факултету у Лешку.

-руководилац научног одсека Института за истраживања у пољопривреди „Србија“ Београд у Центру за стрна жита у Крагујевцу у периоду од 1995-1998. године.

-члан Научног већа Института за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд (1996-2000)

-члан Управног одбора Друштва селекционера и семенара Србије у два изборна периода

(2004-2011).

– начелник Биотехничког одсека Центра САНУ на Универзитету у Крагујевцу у периоду  2004-2007 године.

-заменик начелника Биотехничког одсека, Центра САНУ на Универзитету у Крагујевцу од 2007-2011. године.

Усавршавање:

-Године 1986. – 14 дана – Универзитет пољопривредних наука Пловдив, Институт Добруџа, Генерал Тошево, Бугарска, Тема: Аналитичке методе хибридног материјала стрних жита у националној Банци биљних генетичких Ресурса

-Године 1986. – 30 дана –  Биотехнишка факултета, втозд за агрономијо Универза в Љубљани,Тема: Методе изучавања глијадина /ацид ПАГЕ/

-Године 1986.  – 14 дана -Универзитет у Атини, Институт за житарице Солун, Тема: Примена и ефикасност метода оплемењивања и чувања биљних генеичких ресурса.

-Године 1987.  – 4 месеца- Grain Marketing Research Laboratory, Manhattan, KS, USA Тема: Биохемијско изучавање резервних протеина пшенице /глијадина, глутенина, глобулина и албумина/

-Године 1987. – 2 месеца – Москва, СССР, Институт опште генетике и молекуларне биологије, Тема: Генетичка изучавања глијадина

-Године 1997. – 2 месеца Гатерслебен, Немачка, ИПК Гатерслебен , Тема: Мапирање хромозома јечма.

  1. Научна, иновативна и стручна делатност:

-Део његових истраживања су у области колекционисања, конзервације и идентификације биљних врста, као и заштите искоришћавања генетичких ресурса. Има велико искуство у оплемењивању биљака и креацији нових сорти, увођењу нових технологија у гајењу биљака, производњи семена, маркетинг и промоцији сорти биљака у сеоским пределима.

– Обавио је бројна истраживања особина технолошког и нутритивног квалитета сорти, као и биотехнолошка истраживања.

-У свом раду је дао допринос у стварању научних резултата, развијању и усвајању нових метода у области генетике, биотехнологије, оплемењивања биљака, семенарства и биологије уопште, кроз изучавање морфо-физиолошких, квантитативних и квалитативних особина биљака и резервних протеина семена, детерминације генских алела за глутенине и глијадине и маркера у оплемењивању за биолошки важна својства и идентификацији сорти стрних жита.

-Десимир Кнежевић је публиковао преко 400 научних радова (270 у националним и међународним научним часописима и 182 рада у зборницима са међународних и националних научних скупова)

-Аутор је 4 књиге, 7 сорти јечма, 4 сорте пшенице.

-Десимир Кнежевић је руководилац и учесник 25 пројеката (међународних и националних) у области генетике, оплемењивања, биотехнологије, екологије, квалитета хране, пољопривреде.

-Његови резултати су цитирани у водећим међународним часописима (Euphytica, Theoretical Applied Genetics, J. Cereal Chemestry, Genetika) и националним часописима (Генетика, Савремена пољопривреда, Архив за пољопривредне науке, Селекција и семенарство, Acta Agriculture Serbica).

-Његова истраживања су усмерена на: генетичку анализу протеина пшенице, глијадина и глутенина, нутритивну вредност биљака и биљних производа, анализу аминокиселина, β-глукана, фитинске киселине итд. Такође и на генетику квантитативних особина пшенице, оплемењивање пшенице, јечма и проучавање квалитета семена, брашна, теста и хлеба, квалитета хране. Интеракција биљка/средина. Молекуларни маркери итд.

-Од 2013 године Десимир Кнежевић је профессор по позиву на докторским студијама на Пољопривредном факултету у Бања Луци, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина.

-У оквиру пројеката којима је руководио урађено је 16 магистарских теза 10 докторских дисертација.

-У досадашњем раду је био ментор кандидатима дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација, које су проистекле из програма истраживања у оквиру пројеката.

-Такође је био председник и члан Комисија за оцену, теме и оцену и одбрану магистарских

теза и докторских дисертација,. за домаће и иностране кандидате, који су постали референтни наставно-научни радници на националном и интернационалном нивоу.

Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама

  • Члан је редакционих одбора националних часописа Члан је друштва генетичара Србије,
  • Члан друштва селекционера и семенара Србије
  • члан Европске асоцијације оплемењивача биљака
  • члан Америчке асоцијације хемича житарица.
  1. Остало:

-Био је председник и члан научног и организационог одбора, бројних међународних и националних научних скупова (Конгреса, симпозијума, конференција) у земљи и иностранству, као и Комисија за избор у научна и наставна звања кандидата.

-Члан је редакционих одбора националних часописа (Genetika, Савремена пољопривреда, Архив за пољопривредне науке, Селекција и семенарство, Acta Agriculture Serbica).

-Био је ментор и члан комисија за бројне кандидате докторских и магистрских студија и дипломских радова.

-Учествовао је у раду Комисија за напредовање и избор већег броја кандидата у научна и наставна звања.

-члан Савета Центра за стрна жита у Крагујевцу (1989-1992),

– рецензента програма високошколских установа у процесу акредитације,

-рецензент бројних националних и међународних пројеката, научних радова за различите научне часописе, монографија, књига.

–  развијао и опремао научне лабораторије и развојне програме у научним и високообразовним институцијама.

-Говори руски и енглески језик.