Чланови

Home / Чланови
Никола К. Милинић

Никола К. Милинић

Име и презиме: Никола. К. Милинић Датум рођења: 19.07.1963. Научно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду E-mail: nmilinic@gmail.com...

Гордана К. Дозет

Гордана К. Дозет

Име и презиме: Гордана К. Дозет Датум рођења: 27.11.1970.године Титула: Доктор биотехничких наука Научно звање: научни сарадник и ванредни професор...

Драган Шефер

Драган Шефер

Име и презиме: Драган Шефер Датум рођења: 06.05.1963.године Титула: Доктор ветеринарске медицине Научно звање:  редовни професор E-mail: dsefer@vet.bg.ac.rs   Образовање:...

Веселинка М. Зечевић

Веселинка М. Зечевић

Име и презиме: Веселинка М.Зечевић Датум рођења: 26.09.1963.године Титула: Доктор пољопривредних наука Научно звање: редовни професор и научни саветник E-mail:...

Даница Мићановић

Даница Мићановић

Име и презиме: Даница Р. Мићановић Датум рођења: 15.01.1962.године Титула:Доктор биотехничких наука Научно звање: научни саветник E-mail: dаnica.micanovic@pks.rs    ...

Ратко Ковачевић

Ратко Ковачевић

Др. Ратко Ковачевић e-mail: grandimpexco@gmail.com ОБРАЗОВАЊЕ: Пољопривредни факултет у Сарајеву,ратарски смер, 1964. године Магистрирао 1986. год. у Осијеку на фитофармацији...

Лидија Михајлов

Лидија Михајлов

Ime i prezime: Lidija Mihajlov Datum rodjenja: 19.05.1967.године Zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede i prehrambeni tehnolog ratarskih proizvoda E-mail: mihajlov.lidija@gmail.com   AKADEMSKO OBRAZOVANJE...

Ненад А. Ђурић

Ненад А. Ђурић

Титула, име, ср. слово, презиме: Др Ненад А. Ђурић Датум и место рођења: 21.11.1971. Панчево, Р. Србија ОБРАЗОВАЊЕ • Дипл....

Даринка Стокић

  PERSONAL INFORMATION                                                     Name        Darinka Stokić                                      Address Zabranska 61a, Belgrade 11309 SERBIA                                           Telephone +381641139762                                                  E-mail...

Драго В. Цвијановић

Драго В. Цвијановић

Име и презиме: Драго В. Цвијановић Датум рођења: 23.03.1960.године Титула: Доктор економских наука Научно звање: научни саветник и редовни професор...

Михаило С. Остојић

Михаило С. Остојић

Име и презиме: Михаило С. Остојић Датум рођења:09.12.1943.године Титула: Доктор пољопривредних наука Научно звање:Редовни професор E-mail: mostojic43@gmail.com Tелефон:381 64 162...

Милош Станковић

Милош Станковић

Име и презиме: Милош Станковић Датум рођења: 1984.године Титула: Мастер аналитичар заштите животне средине E-mail: milosstanko@yahoo.com       Образовање: Рођен је 1984....